Geodata a GIS na Internetu

O této stránce

Cílem tohoto projektu je odkázat na internetové stránky, kde lze najít zajímavá a dále využitelná data pro geografy a Geografické informační systémy (GIS). Šlo především o mapová data (tzv. geodata) týkající se České republiky, v ideálním případě celého území. Šlo o geodata, která si lze pouze prohlížet na Internetu, či o taková, která si lze legálně stáhnout na lokální počítač.
Další fází tohoto projektu bude rozšíření seznamu a popisu odkazů na i GIS řešení a jejich autory, organizace zabývající se GIS atd.
Tato stránka vznikla jako semestrální práce z předmětu Geografické informační systémy v humánní geografii (GISHG) a zároveň jako podklad pro první fázi diplomové práce "Návrh a implementace finančně nenáročného způsobu publikace geografických dat v síti Internet", kterou vypracovává Milan Kollinger pod vedením Karla Jedličky ve školním roce 2003/04.

Úvod

V současné době se stále více Geografických informačních systémů (GIS) orientuje na Internet a jsou přístupné přes toto dynamické rozhraní. Je to proto, že přístup k Internetu má stále více uživatelů, rychlost připojení roste a v neposlední řadě publikace dat na Internetu umožňuje okamžitou dostupnost aktuálních dat využitelných pro GIS (tzv. geodat) velkému množství uživatelů. Mezi nevýhody stále patří omezení z hledista velikosti přenášených dat v krátkém čase.
Trend orientace aplikací GIS na Internet můžeme pozorovat především ve Spojených Státech, kde má v oblasti GIS jasnou převahu společnost ESRI se sídlem v Kalifornii, a tak právě tam končí většina internetových cest. V Kalifornii jsou i výzkumná centra organizace NASA, která je zase lídrem v průzkumu Země z vesmíru a její složky poskytují velká množství dat, dostupných právě přes Internet. Svou roli hrají i výzkumy na velkých kalifornských univerzitách v Redlands, Santa Barbaře nebo Berkeley. Shrneme-li tato fakta, tak rozhodně není překvapením, že právě Kalifornie je dostupnými geodaty a GIS pokryta s vysokou hustotou.

Geodata a GIS na českém Internetu

Podíváme-li se na Českou Republiku (ČR), tak zde můžeme zaznamenat rychlý rozvoj mobilních a internetových technologií, který je ovšem často brzděn nedostatkem financí. Geodata jsou totiž nutnou a velmi nákladnou součástí každého GIS. Navíc velmi rychle zastarávají, a tak velkou část finančních prostředků stojí rovněž jejich pravidelná aktualizace. Největší význam pro analýzy GIS mají geodata, která pokrývají celé území státu. Je jasné, že pokud se nějaká data nákladně pořídí a zpracují, tak je třeba je co nejrychleji masivně distribuovat a prodávat dále. To nahrává velkým a flexibilním společnostem. Firma, která v podnikání v oblasti GIS přibrzdí, se už pak velmi těžko dostává zpět do popředí. Významnou roli má v oblasti GIS i stát. Jeho úřady spojené s geodézií, katastrem nemovitostí a GIS, jsou velkým zdrojem geodat a zároveň tvůrcem nebo odběratelem GIS.

Nejvýznamějšími českými firmami v oblasti GIS jsou:

Internetové portály

Nejnovější internetové GIS technologie na českém Internetu můžeme najít na stránkách velkých portálů (Seznam.cz, Centrum.cz, Atlas.cz, Quick.cz, Tiscali.cz), které se snaží poskytovat komplexní služby - od vyhledávače, přes bezplatné e-mailové schránky až po mapový prohlížeč, který může být nenahraditelným pomocníkem při hledání informací. Jde hlavně o škálovatelné prohlížeče silničních map s uličními detaily ve větších městech. Dále jsou běžně nabízeny funkce hledání adres, důležitých objektů, vyhledání trasy z-do podle určitého kritéria atd. Rozdíly mezi prohlížeči jednotlivých portálů můžeme najít v řešení GIS, rozsahu podporovaných funkcí pro práci s mapou, možnostech zobrazení, ale především v kvalitě, kvantitě a aktuálnosti dat. Dále viz popisy, které se zobrazí při nájezdu na konkrétní odkaz na hlavní stránce.

Tematické GIS

Velice zajímavými aplikacemi využitelnými v geografii jsou informační systémy, které se zaměřují na určité téma či obor. Jsou větčinou postaveny na datech orgánů státní správy, organizací, ústavů, agentur atd. Za všechny jmenujme Portál Ministerstva životního prostředí, na jehož serveru můžeme najít 12 hodnotných mapovýchaplikací nebo Digitální územně technické podklady ČR, které spravuje ČVUT.
Ani některé české firmy nezůstávají pozadu a jako prezentaci sebe samých na svých serverech zpřístupnili zajímavá data, která na českém Internetu dosud publikována veřejně nebyla. Opět jmenujme např. barevnou ortofotomapu celé ČR s rozlišením 5 m na stránkách Geodisu Brno.

Svět

Ve světě lze nalézt opravdu velké množství různých aplikací zobrazujících zajímavá data, ale to už je mimo rámec tohoto průzkumu. Takže za všechny pouze jeden příklad: hledání adres ve městech celého světa - Maporama. Naopak se spíše zaměřme na regionální aplikace ČR.

Kraje ČR

V poslední době velmi vzrostla důležitost krajů jako geografických a správních celků. Každý ze čtrnácti současných krajů má svůj internetový portál, na kterém kromě spousty informací můžeme najít i odkaz na GIS kraje či podobnou mapovou aplikaci. Z výsledků průzkumu serverů vyplývá, že úroveň publikace GIS kraje na internetu se z hlediska krajů velice liší. Některé kraje svůj GIS přímo vyzdvihují do popředí (např. Královéhradecký kraj), jiné na něj na svých stránkách vůbec neodkazují, ale přesto lze adresu, přes kterou je možné do aplikace vstoupit, nalézt třeba pomocí v současnosti nejlepšího vyhledávače Google. Jsou i kraje, které svůj GIS na Internetu v současnosti neprezentují nebo není v provozu.

Města ČR

Podobná situace jako u krajů je i u měst. Zde je však různorodost ještě větší a GIS je často zpřístupněn pouze autorizovaným uživatelům, například správcům inženýrských sítí. Velice pěkný GIS má Ostrava či opět Hradec Králové.

Geodata ke stažení

Jedním z hlavních cílů této fáze projektu bylo nalézt geodata území České republiky, které je možné stáhnout na lokální počítač a pracovat s nimi off-line v nějakém GIS software, či je dále zpracovávat.
Výskledkem tohoto průzkumu byl fakt, že kvalitní geodata ve velkém rozsahu nikdo zadarmo jen tak nedává. Světlou vyjímkou jsou data silniční a dálniční sítě ČR silniční databanky Ostrava, jejíž data jsou přímo pro použití v GIS aplikaci připravená.
K vyhledání geodat lze kromě standardních vyhledávačů využít i některé ze specializovaných amerických serverů (např. Alexandria Digital Library nebo Geodata.gov). Mezi zajímavé nálezy se dají považovat černobílé snímky celé severní polokoule "Digital Orthorectified Imagery 10 meter (DOI 10)", které publikuje na svém serveru agentura NIMA. Bohužel snímky celé ČR mají asi 700 MB a server umožňuje stáhnout pouze 51 MB najednou. Dále pak barevné snímky téměř celé pevniny z MrSID Image Server agentury NASA, databázi sídel světa podle států GEOnet Names Server atd. Texaská univerzita v Austinu zase nabízí ke stažení mapy z celého světa v různých formátech (Perry-Castaneda Library Map Collection), atd.

Příjemný a zajímavý netsurfing přeje

Milan Kollinger

Poznámka autora

Přestože autor vynaložil velkou snahu, uvedený soupis internetových aplikací GIS a geodat není dokonalý. Hledání v "nekonečné" siti Internetu není jednoznačný postup a záleží na mnoha faktorech (zadávání dotazů do internetových vyhledávačů, okamžik vyhledávání, proklikávání se odkazy přes desítky stránek atd.). Pokud zjistíte internetovou adresu na NĚCO, co by nemělo na tomto seznamu chybět, pošlete ji prosím na e-mailovou adresu: milan.kollinger@seznam.cz. Totéž platí i v případě připomínek a oprav.