Geodata a GIS na Internetu

aktualizace: 6.března 2004, Milan Kollinger, INFORMACE...


On-line mapové servery

Internetové portály

^ www.mapy.cz
^ mapy.centrum.cz
^ mapy.atlas.cz
^ mapy.quick.cz
^ mapy.tiscali.cz
^ mapy.idnes.cz

ČR - tematické

^ Mapové aplikace MŽP
^ ÚTP ČR
^ GEOČR50
^ ČEÚ - GIS
^ AOPK - GIS
^ Mapový server ÚHÚL
^ Státní mapové centrum

^ Letecká ortofotomapa (0.5 m)
^ Družicová ortofotomapa (7 m)
^ Značené cyklotrasy

ČR - všeobecné

^ Přehledná mapa ČR
^ Portál Regionálních informačních systémů
^ SHOCart on-line ^
^ CSmapServer
^ Dynatech on-line
^ Supernavigator
^ Webmapy

Kraje ČR

^ Královéhradecký kraj
^ Pardubický kraj
^ Jihočeský kraj
^ Karlovarský kraj
^ Jihomoravský kraj
^ Kraj Vysočina
^ Plzeňský kraj
^ Liberecký kraj
^ Středočeský kraj

Města ČR

^ Plzeň
^ Hradec Králové
^ Ostrava
^ Brno
^ Praha
^ Praha (povodeň)
^ Kutná Hora
^ Kladno
^ Kopřivnice

Svět

^ Mapa Evropy
^ Mapa Světa
^ WMS Viewer
^ Maporama
^ Map24.com

WMS

^ Vysočina
^ ÚHÚL
^ BN Help rozcestník
^ Karlovy Vary
Geodata ke stažení

Metadata

^ MIDAS

ČR

^ Silniční a dálniční síť ČR
^ HEIS - VUV T.G.M.

^ Geografická data ČR pro GRASS
^ CZECH free map(s) for Mapping GPS

Portály pro hledání geodat světa

^ ESRI World Basemap Data
^ NIMA - Geoengine
^ NASA - MrSid Image Server
^ NASA - Visible Earth - Regions
^ NASA - SRTM
^ NGIA - GNS
^ SRTM - Shuttle Radar Topography Mission

^ Geodata.gov
^ Geography Network Explorer


Univerzity

^ Alexandria Digital Library
^ UT Library on-line
^ Berkeley Library - EART
^ PU - Digital Chart of the World

Naskenované mapy

^ Mapový server ČVUT
GIS

GIS portály

^ GIS Development
^ The GISUser LBS Zone
^ EC GI & GIS Web Portal

Neziskové GIS organizace

^ OpenGIS
^ GIPSIE Project
^ CAGI

FREE A OPENSOURCE GIS

^ GRASS
^ SPRING
^ IDRISI

^ GNU
^ FreeGIS
^ OpenSourceGIS
^ Minnesota MapServer

Univerzity zabývající se GIS

^ Plzeň - ZČU - FAV - KMA
^ Plzeň - ZČU - PEF - KGE (GIS)
^ Ostrava - VŠB - TU - IG
^ Praha - ČVUT - FA
^ Olomouc - UPOL - PřF - KGI
^ Most - ÚJEP - Geoinformatika - I. a II. mapování

Komerční firmy vyvíjející GIS software (zahraniční)

^ Safe Software

Komerční firmy zabývající se GIS v ČR

^ T-MAPY s.r.o.
^ ARCDATA s.r.o.
^ Autodesk, s.r.o.
^ Bentley Systems ČR, s.r.o.
^ Intergraph ČR, s.r.o.
^ GEOVAP s.r.o.
^ HS RS, s.r.o.
^ GPlus, s.r.o.
^ T-SOFT, s.r.o.
^ Geodézie Krkonoše, s.r.o.
^ TopoL Software, s.r.o.
^ Gepro, s.r.o.
^ VERA, s.r.o.
^ Marbes, s.r.o.
Různé

GIS Ostrava 2004

^ emapy
^ WebCastle
^ TRANSCAT
^ GINIE
^ SMC
^ Mapserver ŠLP Křtiny
^ Budovy PřF UP Olomouc
^ GNU Gama

Prohlížeče geodat

^ MrSID Browser Plugin
^ ESRI - ArcExplorer
^ Topol - Bentley View
^ Cortona VRML Client
^ Autodesk - download
^ Topol - TopoLík
^ WMS Viewer Source Code

SW ke stažení

^ ARCDATA - Download
^ T-MAPY - Download
^ ESRI - Download
^ XANADU - Download

Učební texty, tutoriály a jiné rady o GIS

^ MapServer tutorial
^ Seminář Základy publikování prostorových dat na WWW
^ Seminář OpenGIS - Interoperability program
^ Pandora - konference GIS GRASS

Další užitečné odkazy na stránky plné odkazů

^ Historické mapy světa
^ University of Iowa - Maps and References
^ CUNI - odkazy katedry fyzické geografie a geoekologie

Zdroje informací

^ Zeměměřič
^ GEOinfo
^ GEOinformace
^ ČÚZK

^ Portál veřejné správy
^ Krajské úřady
^ Města obce

Vyhledávače

^ GlobalSearch
^ Google